Всички колекции (29) Дамски и Мъжки (29) 4 Покажи всички

 • DGS00110/04

 • DGS00121/06

 • DGS00122/04

 • DGS00122/06

 • DGS00117/04

 • DGS00129/04

 • DLB00148/01

 • DGS00151/01

 • DGS00032/04

 • DGS00140/06

 • DLB00061/D/01

 • DLB00063/D/01

 • DLB00157/01/L

 • DLB00159/01/L

 • DGS00162/02

 • DGB00125/04

 • DGB00127/02

 • DGB00079/20

 • DGB00081/06

 • DGS00051/08

 • DGS00063/06

 • DGS00079/04

 • DGS00079/05

 • DGS00081/06

 • DGS00083/25

 • DGS00093/02

 • DGS00094/21

 • DGS00096/21

 • DGS00120/05

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024