Всички колекции (79) Дамски и Мъжки (79) 4 Покажи всички

 • H800223

 • H800212

 • H800201

 • H800210

 • H800211

 • H800213

 • H800220

 • H800221

 • H800222

 • H800102

 • H800101

 • H800100

 • H160202

 • H160200

 • H160201

 • H160203

 • H800231

 • H800232

 • H800230

 • H800233

 • H160301

 • H160303

 • H160300

 • H160302

 • H140100

 • H140101

 • H140103

 • H140104

 • H140102

 • H800401

 • H800415

 • H800400

 • H800402

 • H800403

 • H800404

 • H800405

 • H800406

 • H800407

 • H800408

 • H800409

 • H800410

 • H800411

 • H800412

 • H800413

 • H800414

 • H800416

 • H800417

 • H160501

 • H160500

 • H160502

 • H140201

 • H140203

 • H140200

 • H140202

 • H140300

 • H140304

 • H140305

 • H140301

 • H140302

 • H140303

 • H800520

 • H800502

 • H800500

 • H800501

 • H800503

 • H800504

 • H800510

 • H800511

 • H800512

 • H800513

 • H800521

 • H800522

 • H160102

 • H160103

 • H160104

 • H160401

 • H160403

 • H160400

 • H160402

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024