Aquaspeed (12) Дамски и Мъжки (12) 4 Покажи всички

 • AGB00074/C/04

 • AGB00085/C/04

 • AGS00070/C/04

 • ALB00087/C/05

 • ALB00086/C/01

 • ALS00088/C/01

 • GS00110/04

 • ALB00033/W/40

 • ALB00088/C/01

 • AGS00070/C/05

 • AGB90078/A/04

 • AGB00293/06

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024