Timepieces (17) Дамски и Мъжки (17) 4 Покажи всички

 • GS00121/04

 • GS02519/09

 • GB60170/04

 • GB60176/06

 • LB60162/41

 • GS02522/01

 • LB02854/01

 • LS00147/41

 • GS60175/31

 • LS60162/02

 • GB02680/05

 • GB02849/01

 • GS02680/19

 • GS02521/06

 • GS02375/01

 • GS02518/06

 • RLS00024/07/BLK

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024