“Агенция Митев-Радулов“ ООД - търговско дружество със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция:

 България,
5500 гр.Ловеч, ул.“Александър Кусев“ 9, 
ЕИК  BG203337430.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права.

За нас защитата на Вашите лични данни е изключително важно и отговорно задължение.

Всички предоставени от Вас лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие на Закона за защита на личните данни и установените етични норми. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите, за които са събрани и няма да бъда предоставяни на трети лица без Вашето изрично съгласие, освен когато със специален закон е предвидено друго.

Интернет страницата amr-watch.com се притежава и управлява от “Агенция Митев-Радулов“ ООД  в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и установените етични норми.

Събираме и обработваме Вашите лични данни, за да имаме възможността да Ви предоставим високо качество на обслужване, което очаквате от нас.

Какви лични данни обработваме?

За да направите поръчка на нашия сайт amr-watch.com е нужно да се регистрирате. При регистрация вие ни предоставяте имена, email, телефонен номер,  дата на регистрация, адрес за доставка и история на покупките. Вие предоставяте тези данни доброволно. Те са ни нужни, за да можем да изпълним Вашите поръчки възможно най-бързо и качествено.

Бисквитки ( Cookies)

Този сайт не използва бисквитки.

Вашите права.

Можете да получите информация, какви Ваши лични данни използваме по всяко време, чрез  автоматизирания ни отчет в секцията GDPR отчет.

Можете да поискате коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, като се свържете с нашия оторизиран администратор на лични данни.

Можете да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин  и други маркетингови комуникации.

Описаните тук указанията за защита на личните Ви данни важат само за нашата уеб страница. Използвайки някой от тези линкове, вие попадате на чужда страница, с чиито правила е нужно да се запознаете.

Линкове към други уеб страници.

При работата ни, на нашия сайт, ние използваме Google Analytics,Google Adwords, Facebook plug-in, Tweeter, Mailchimp, които също използват биксвитки, които не попадат под нашия контрол.  За да се запознаете с техните методи за защита на личните Ви данни, моля посетете официалните им страници.

За повече информация.

Боряна Бонева
Агенция Митев-Радулов ООД
5500 Ловеч
ул. Ал.Кусев 9
e-mail: personaldata@amr.bg
тел.:+359 68 663313
Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024