Всички колекции (111) Дамски (20) 4 Покажи всички

 • ALB00087/C/05

 • ALB00086/C/01

 • ALS00088/C/01

 • ALB00033/W/40

 • ALB00088/C/01

 • LB60162/41

 • LB02854/01

 • LS00147/41

 • LS60162/02

 • RLS00024/07/BLK

 • LB90174/03

 • LB90176/01

 • LS02965/06/41

 • LB90070/22

 • LS90515/16/L2R

 • LB08153/16

 • LB90111/01

 • LB90083/02L

 • LB00302/25

 • LB03447/04

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024