Swiss Militaire
През 1983 година Доминико Сурейс пристига в Киасо, Швейцария основава компанията „BIG BEN SA“ и построява своя собствена фабрика, която произвежда часовници за популярни Swiss-Made марки.

През 1991 година, благодарение на опита и уменията натрупани през годините, “BIG BEN” създава и развива своя собствена търговска марка - „Swiss Militaire“.

„Swiss Militaire“ е специализирана в производството на швейцарски военни часовници.

Важно е разграничаването на марката „Swiss Militaire“ от марката за военни артикули „Swiss Military“. На първо място разликата идва от имената на двете фирми. „Swiss Militaire“ идва от френски, а „Swiss Military” от английски.

“Swiss Militaire” доказват, че във френско-италианска Швейцария могат да се произвеждат военни часовници със “Swiss Made” качество на много добри цени.
Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024