Сервиз

За гаранционен и извънгаранционен ремонт, моля свържете се с нашите оторизирани сервизи.

"Навитаймер" ЕООД
Адрес:
     гр. София, 1202
     ул. "Цар Симеон" №86
     Телефон: +359 898 54 48 16 / +359 2 983 24 61

Сервиз "Време"
Адрес:
    гр. Плевен, ул "Димитър Константинов" №23
    Телефон: 064 805 924
Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024